TWINS
 • Najčešće trizomije 13,18 i 21
 • Down sindrom (trizomija 21)
 • Edwards sindrom (trizomija 18)
 • Patau sindrom (trizomija 13)
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Dostupno za blizanačku trudnoću
650€
/
550€
GOLD
 • Najčešće trizomije 13,18 i 21
 • Down sindrom (trizomija 21)
 • Edwards sindrom (trizomija 18)
 • Patau sindrom (trizomija 13)
 • Aneuploidije polnih hromozoma
 • Turner sindrom (monozomija X)
 • Klinefelter sindrom (trizomija XXY)
 • Sindrom trostrukog X (trizomija X)
 • Jacobs sindrom (trizomija XYY)
 • X
 • X
 • X
 • Informacije o polu
 • X
650€
/
550€
PLATINUM
 • Najčešće trizomije 13,18 i 21
 • Down sindrom (trizomija 21)
 • Edwards sindrom (trizomija 18)
 • Patau sindrom (trizomija 13)
 • Aneuploidije polnih hromozoma
 • Turner sindrom (monozomija X)
 • Klinefelter sindrom (trizomija XXY)
 • Sindrom trostrukog X (trizomija X)
 • Jacobs sindrom (trizomija XYY)
 • X
 • X
 • Mikrodelecije, Delecije, Duplikacije svih hromozoma veće od 7Mb
 • Informacije o polu
 • X
750€
/
650€
DIAMOND
 • Najčešće trizomije 13,18 i 21
 • Down sindrom (trizomija 21)
 • Edwards sindrom (trizomija 18)
 • Patau sindrom (trizomija 13)
 • Aneuploidije polnih hromozoma
 • Turner sindrom (monozomija X)
 • Klinefelter sindrom (trizomija XXY)
 • Sindrom trostrukog X (trizomija X)
 • Jacobs sindrom (trizomija XYY)
 • Aneuplodije svih hromozoma (od 1 do 22)
 • Trizomije i monozomije svih hromozoma (1-22)
 • Mikrodelecije, Delecije, Duplikacije svih hromozoma veće od 7Mb
 • Informacije o polu
 • X
850€
/
750€

Niptiva prenatalni test kutija

Uradite prenatalni test već danas

Naručite