translate.PRENATALNI TESTOVI

Kada je idealno vreme za test?

Navršena 10. nedelja trudnoće je najbolja za testiranje jer se tada u majčinoj krvi nalazi veći procenat bebinog DNK.

BEZ RIZIKA ZA TRUDNICU I BEBU

Manje invazivni testovi

znače manje rizika za majku i fetus.

Doktor
Rezultati

99,9% PRECIZNOSTI

Rezultati su dostupni od 5 do 7 radnih dana

U poređenju sa tradicionalnim
biohemijskim skrining testom, NIPTiva
test pruža značajno temeljniji pristup.

Informacije za lekare

Odabir pravog NIPTiva testa je važan za vaše pacijente. Iako su dostupne različite NIPT metode, sekvenciranje sledeće generacije (NGS) je zlatni standard za neinvazivno prenatalno testiranje. VeriSek NIPTiva Smart Genetiscs je neinvazivni prenatalni test koji može pomoći lekarima da precizno otkriju hromozomske abnormalnosti kod fetusa već u 10. nedelji trudnoće. NIPTiva zasnovan na sekvenciranju celog genoma ima niže stope neubedljivih rezultata od drugih tehnologija. Neuverljivi rezultat može dovesti do povećane anksioznosti pacijenata i lekara i potencijalno dovesti do povećanog broja invazivnih naknadnih procedura za dobijanje informacija. Smart Genetics VeriSek NIPTiva v2 koristi analizu DNK (cfDNK) sa slobodnom cirkulacijom za skrining uobičajenih hromozomskih abnormalnosti, kao što su trisomija 21 (Daunov sindrom), trisomija 18 (Edvardsov sindrom) i trisomija 13 (Patauov sindrom), kao i abnormalnosti polnih hromozoma.

VeriSek NIPTiva v2 nam omogućava da sekvencioniramo kompletan genom bebe uz pomoć kompleksnog i visoko optimizovanog algoritma za bioinformaciju. Mogućnost ljudske greške pri izvođenju neinvazivnih prenatalnog testa je svedeno na minimum, poštujući propise kompanije Illumina, neophodne za sertifikaciju laboratorije, a ceo postupak je robotizovan.
Za razliku od invazivnih procedura kao što su amniocenteza i uzorkovanje horionskih resica (CVS), koje nose rizik od pobačaja i obično se izvode u drugom tromesečju, VeriSek NIPTiva v2 od Smart Genetics-a je niskorizičan, neinvazivan test koji se može izvoditi mnogo ranije u trudnoći. Test se obavlja jednostavnim vađenjem krvi od majke, koja se zatim šalje u našu laboratoriju na analizu.
VeriSek NIPTiva v2 Smart Genetics-a ima visoku osetljivost i specifičnost za otkrivanje uobičajenih hromozomskih abnormalnosti, sa stopom lažnih pozitivnih rezultata manjom od 1%. Test takođe ima visoku pozitivnu prediktivnu vrednost, što znači da pozitivan rezultat ukazuje na prisustvo hromozomske abnormalnosti.
VeriSek NIPTiva v2 kompanije Smart Genetics je važan alat za lekare u upravljanju visokorizičnim trudnoćama i može da pruži dragocene informacije koje će pomoći u vođenju brige o pacijentima i donošenju odluka. Međutim, važno je imati plan za savetovanje i naknadno testiranje u slučaju abnormalnog rezultata.

Uradite prenatalni test već danas

Naručite