Zašto je NIPTiva najbolji prenatalni test?

Zašto je NIPTiva najbolji prenatalni test?
05.06
2023
Zašto je NIPTiva najbolji prenatalni test?

Uz neinvazivni prenatalni test poput NIPTiva testa, buduće mame mogu osigurati mirnu i sigurnu trudnoću bez potrebe za invazivnim dijagnostičkim postupcima. Ovaj test se može obaviti već od 10. nedelje trudnoće, čime se izbegava amniocenteza koja se obično radi između 16. i 18. nedelje trudnoće, a rezultati se čekaju najmanje 2 nedelje. Samo u slučaju da NIPTiva test pokaže loš nalaz, lekar će vas uputiti na invazivnu dijagnostiku. Uredan nalaz NIPT testa znači da dalja dijagnostika nije potrebna.

NIPTiva testovi predstavljaju najnapredniju i najbržu verziju prenatalnih testova koji se rade na illumina platformi. Ovi testovi pružaju temeljnu i detaljnu analizu genetskih anomalija s pouzdanošću od 99,9%. Illumina platforma je najpouzdanija platforma na svetu, a ostale platforme su pokušaji da se kopiraju njene tehnologije, ali nijedna nije uspela da bude jednako pouzdana kao Illumina.

Svaka trudnoća nosi rizik od genetskih anomalija, bez obzira na godine trudnice, porodičnu anamnezu ili opšte zdravlje. Iako postoji 95% šanse da se rodi zdrava beba, greške u umnožavanju DNK mogu se dogoditi bez posebnog razloga i dovesti do hromozomopatija, iako one nisu nasledne. Zbog toga su važni skrining testovi u ranoj trudnoći.

Kome se preporučuje NIPTiva test?

NIPTiva prenatalni neinvazivni test preporučuje se svim trudnicama koje žele da se uvere da plod nema genetskih anomalija. Posebno je važan za trudnice starije od 30 godina, jer se rizik od genetskih anomalija povećava s godinama, kao i trudnicama koje su prethodno imale pobačaje ili čija je beba u prethodnim trudnoćama imala genetske anomalije.

NIPTiva test pruža pouzdanu detekciju Daunovog sindroma, Edvardsovog sindroma, Patau sindroma, aneuploidija X i Y hromozoma, mikrodelecija i duplikacija, kao i autozomnih trizomija. Takođe je moguće odrediti pol bebe već u 10. nedelji trudnoće ovim testom. Kada je u pitanju odabir prenatalnog testa, NIPTiva je neosporan lider. Sa visokim nivoom preciznosti od 99,9%, ovaj test pruža roditeljima sigurnost i verodostojnost rezultata.

Analizom fetalne DNK koja cirkuliše u majčinoj krvi, NIPTiva otkriva prisustvo genetskih abnormalnosti. Zahvaljujući najmodernijoj illumina platformi, test se obavlja brzo i jednostavno. S obzirom na to da se test preporučuje obaviti posle 10. nedelje trudnoće, roditelji mogu brzo dobiti validne rezultate i doneti dalje odluke o budućnosti trudnoće.

NIPTiva pruža sigurnost i pouzdanost koju roditelji traže u prenatalnom testiranju. Sa preciznošću od 99,9% i brzim procesom, ovaj test pruža roditeljima ne samo tačne informacije o genetskim anomalijama, već i mir i bezbrižnost koja je tokom trudnoće preko potrebna. Odlučujući se za NIPTiva test, roditelji mogu biti sigurni da su doneli najbolji izbor za svoje dete i svoju porodicu.

NIPTiva: Najbolji prenatalni test za sigurnu i bezbrižnu trudnoću

Svaka trudnica želi imati mirnu trudnoću i uživati u njoj bez briga. Kada je sve kako treba, beba dobija jedan set od 23 hromozoma od svakog roditelja, ukupno 46. Međutim, u nekim slučajevima plod može imati višak ili manjak genetičkog materijala, što se naziva aneuploidije.

NIPTiva testovi pružaju potpuno precizne podatke o genetskom zdravlju bebe. Oni identifikuju promene u broju hromozoma (monozomije i trizomije) kao i strukturalne promene kao što su delecije, duplikacije i mikrodelecije. Ova hromozomska odstupanja mogu imati veliki uticaj na zdravlje bebe, stoga je važno imati pouzdane informacije.

Zbog svoje visoke preciznosti i rane dostupnosti rezultata, NIPTiva testovi su pravi izbor kako za mamu tako i za bebu. Pružajući sigurnost i mir tokom trudnoće, ovi testovi omogućavaju budućim mamama da se opuste i uživaju u slatkom iščekivanju do prvog susreta sa bebom.

#NIPTiva #prenatalni_test #trudnoca #niptiva_prenatalni_test

Uradite prenatalni test već danas

Naručite