Pripreme za analizu

PROTOKOL ZA SAKUPLJANJE 24H URINA

Bocu za sakupljanje 24h urina, koju možete kupiti u apotekama, u toku sakupljanja potrebno je držati zatvorenu i na hladnom mestu.

Način sakupljanja

Prvi dan (početak sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vreme (npr. 7h). Sve sledeće porcije u toku dana i noći sakupljajte u bocu.

Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu otprilike u isto vreme (7h). Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.

Bocu sa celokupnom količinom urina donesite u laboratoriju najkasnije u roku od 2 sata od završetka sakupljanja.

Neke analize zahtevaju sakupljanje urina sa konzervansom.

Uradite prenatalni test već danas

Naručite