Pripreme za analizu

PROTOKOL ZA SAKUPLJANJE PRVOG JUTARNJEG URINA

Nakon obavljene higijene potrebno je da date srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, u sterilnu posudu (dobijenu na prijemu “Smart Genetics”-a ili kupljenu u apoteci). Poželjno je da prethodnog dana ne pijete veće količine vode i napitaka da bi jutarnji urin bio što koncentrovaniji.

Ukoliko nije prvi jutarnji urin, urin je moguće analizirati samo ako je prošlo minimum 3 sata od prethodnog mokrenja.

Ne uzimati dan pre diuretike i lekove koji podstiču lučenje urina. Nakon mokrenja, važno je dostaviti uzorak u laboratoriju najkasnije u roku od dva sata. Uzorak čuvati na hladnom.

Uradite prenatalni test već danas

Naručite